Ettevõtluskoolituse õppekava | Eesti | BT Koolitused

Õppekava sisu kirjeldus

 

Ettevõtluse alused

Liidriks olemine/Liidri roll.

Liidri põhifunktsioonid.

Strateegiline, resultatiivne liidriks olemine.

Liidriks olemine kaootilises ärikeskkonnas. Algatuste läbikukkumise põhjused.

Praktilised soovitused. Tööaja planeerimine. Võlaõigusseadus. Lepingulised suhted, lepingute liigid.

 

Turundus ja reklaam

Turunduse kaasaegsed kontseptsioonid, põhimõtted ja funktsioonid. Turutüübid. Turu suurus, mida ettevõte suudab teenindada. Turu-uuringute süsteem. Potentsiaalsete ostjate otsimine. Müügi- ja hinnapoliitika turunduses. Sihtturundus. Turustus- ja kommunikatsioonipoliitika turunduses. Turunduse juhtimine ettevõttes. Turundusteenistuse loomine. Turunduse iseärasused teenuste valdkonnas.

 

Töötajate motiveerimine, tööõigus, tööohutus

Töösuhted

Meeskonna valik ja juhtimine

Personalitöö alused

Personali arendamine

 

Raamatupidamisarvestus ja maksustamine

Raamatupidamisarvestuse olemus, eesmärgid ja ülesanded

Raamatupidamisarvestuse objekt ja meetod

Kontoplaan ja kahekordne kirjendamine

Firma registreerimine. Asutamisdokumendid. Põhikapital

Raamatupidamisarvestuse korraldamine

Ostu-müügi reskontro

Kulude ja tulude arvestus

Rahalised vahendid

Põhivara liigid

Varude liigid

Käibemaksuseadus

Käibemaksumäärad

Käibemaksu deklareerimine

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Töötuskindlustusmaks

Pensionikindlustuse seadus

Raamatupidamisaruanded

Tuludeklaratsioon

Töö ja töötasu arvestus

Väärtpaberid. Dividendid. Reservid. Aastaaruanne

Äriplaani kootamise koolitus

1. Väikeettevõtte loomine. Reaalsus ja ettekujutused Firma, .Äri. Osanikud: partnerid: tegevusvaldkonnad, teenus, üldine kirjeldus.teenuse seisund (müügiks valmisoleku aste).võrdlus konkureerivate teenustega (plussid ja miinused)

2. Äriplaani väljatöötamine. Äriidee valiku kriteeriumid Äriidee ja selle esitaja tutvustus Äriidee ja selle

3. Finantsprognoosi koostamine

3.1 Finantsanalüüs, Finantsid. Tulude-kulude prognoos. Finantsseisukorra muutuste (kaasavoo)plaan esimese tegevusaasta kohta (tabelina), Planeeritavad laenud

3.2. Finantsriskid ja riskianalüüs. Risk ja garantiid. Väliskeskkonnast ja sisemistest nõrkustest tulenevad ohud ja vastumeetmed

4. Finantseerimisallikad

4.1. Ettevõtlustoetus

4.2. Omakapital ja laenukapital

4.3. Laenuriskid 

 

Please reload