Ettevõtluskoolitus 

деловая встреча

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Hind 1600€

Õppe kogumaht: 180 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 140 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena omab õppija teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud oma ettevõtte moodustamiseks ja juhtimiseks Eestis

Sihtgrupp

Ettevõtluskursused on neile, kes plaanivad luua ja juhtida Eestis oma eraettevõtet ja tahavad omandada selleks vajalikke teadmisi.

Õpiväljundid 

Kursuse lõppedes õppija: 
mõistab äri korraldamise põhialuseid Eestis; 
tunneb Eesti maksundust, äri- ja töösuhteid reguleerivate seaduste põhinõudeid; tunneb turunduse põhimõtteid;
kasutab turunduse meetodeid; 
teab raamatupidamise seaduse põhinõudeid;
mõistab raamatupidamismeetodeid;
analüüsib finantsaruandeid;
mõistab äriplaani koostamise põhimõtteid alustamiseks mõeldud toetuste taotlemiseks vastavalt EAS-i ja Eesti Töötukassa nõuetele

Ettevõtluskoolitus

аптечка первой помощи

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Töötervishoid ja -kaitse

Hind 65€

Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 16 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 16 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbiviimise tulemusena oskab õppija anda esmaabi ja teha vajalikke toiminguid korrektselt.

​Sihtgrupp

Esmaabikursused on mõeldud organisatsioonide vastutustundlikele töötajatele ja inimestele, kelle volituste ja töökohustuste hulka kuulub esmaabi andmise oskus. Samuti inimestele, kes soovivad õppida esmaabi andmist kõige tavalisemates olukordades, kus sellist abi vajatakse.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
oskab anda esmaabi teatud olukordades ja teeb vajalikud toimingud korrektselt

Esmaabi koolitus

мозговая атака

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Hind 500€

Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 40 akadeemilist tundi, iseseisva töö osakaal  12 tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena mõistab õppija äriplaani koostamise protsessi ja omab selleks vajalikke oskusi.

Sihtgrupp

Äriplaani koostamise kursused on mõeldud alustavatele ja juba tegutsevatele ettevõtjatele, kes soovivad koostada äriplaani, et taotleda toetusi ettevõtte alustamiseks või arendamiseks Eesti Töötukassalt või EAS-ilt.

Õpiväljundid 

Kursuse lõppedes õppija:
tunneb äriidee valimise kriteeriume;
teeb müügiprognoose ja teisi prognoose, mis sisalduvad äriplaanis;
koostab SWOT analüüsi;
mõistab äriplaani koostamise põhimõtteid;
teab võimalustest rahastuse saamiseks erinevatest fondidest;
mõistab laenuvõtmise riske;

Äriplaani koostamise kursus

Please reload