Inglise keele kursus logistikutele | Tallinn | BT Ärikool

Õppekava maht: 40 akadeemilist tundi

Hind 300 euro

Rühm kuni 8 inim.

Õppekavarühm: Humanitaaria

Õpingute alustamise tingimused 

Õpilaste vastuvõtmine toimub õppe eest tasutud arve alusel. Kõikide kursuste eest tasumine toimub enne kursuste algust (ettemaks). Kursuse eest saab tasuda osadena, koolitusaja jooksul. Koolituse alguseks tuleb tasuda vähemalt 20% kursuse maksumusest, ülejäänud 80% võib tasuda koolitusaja jooksul. Seejuures järelmaksu protsenti ei arvestata.

Õppekeskkonna kirjeldus 

Koolituste läbiviimiseks on olemas 8-kohaline õppeklass, mis on varustatud arvutite (WINDOWS 7), printeri ja projektoriga ja teleriga. Kõik seadmed on soetatud 2014-2016. aastal. Kõik kasutuses olevad tehnilised vahendid omavad tehnilist passi, nende päritolu ja ametlikult soetamist kinnitavat dokumentatsiooni, samuti vastavust kehtivate standardite nõuetele. Praktiliste tööde teostamiseks on olemas kõik vajalikud vahendid ja võimalused.

Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid: konspektid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Ettevalmistuse tase tehakse kindlaks kirjaliku töö alusel. Kursuse lõpetanud saavad tunnistuse.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

 Kursusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus

 

Õppe programm

Kursus koosneb kümnest 4-tunnisest õppest

1. õpe

Tutvumine logistikaga. Tööde liigid ja kirjeldused

Logistiku igapäevategevuse arutamine

Teemakohane sõnavara

Kuulamine (tekstide kuulamine)

Suhtlusoskuste arendamine (dialoogid, jutustused, õppeteemalised esseed)

Grammatika: Lihtolevik (Present Simple)

2. õpe

Logistilised teenused.Lühendid. Teenused koos hindadega. Logistilise teenuse või teenustekompleksi pakkumine – alates kohaletoimetamisest ja aadresside salvestamisest kuni tellimuste haldamise ja kauba liikumise jälgimiseni. Müügid. Online-teenused.

Temaatiline sõnavara

Kuulamine (tekstide kuulamine)

Suhtlusoskuste arendamine (dialoogid, jutustused, õppeteemalised esseed)

Grammatika: Lihttulevik (Future Simple)

3. õpe

Hangetega tegelemine ja inventariseerimine. Tööde reklaam. Pidev täiendamine. Arvamustevahetus. Läbirääkimised. Otsuste vastuvõtmine. Kokkulepped

Grammatika: Lihtminevik (Past Simple)

4. õpe

Transpordivahendite liigid. Tõsteseadmed. Konteinerite liigid. Kauba liigid

Määratlemine. Võrdlemine. Omaduste kirjeldus

Temaatiline sõnavara

Kuulamine (tekstide kuulamine)

Suhtlusoskuste arendamine (dialoogid, jutustused, õppeteemalised esseed)

Grammatika: (Present Continuous)

5. õpe

Vedude planeerimine ja organiseerimine. Transpordivahendite võimalused, mõõdud, hinnakujundus

Taotluste ja nõuete vormistamine. Soovitused ja ettepanekud. Kogus, gabariidid, kaal

Temaatiline sõnavara

Kuulamine (tekstide kuulamine)

Suhtlusoskuste arendamine (dialoogid, jutustused, õppeteemalised esseed)

Grammatika: Present Perfect

6. õpe

Saatmine, kaubad, kaubavedu. Markeerimine, pealelaadimine, mahalaadimise konsultatsioon. Instrueerimine. Selgitused, kuidas teha, mida vaja. Veoprobleemide arutamine

Temaatiline sõnavara

Kuulamine (tekstide kuulamine)

Suhtlusoskuste arendamine (dialoogid, jutustused, õppeteemalised esseed)

Grammatika: Passive voice, eessõnad

7. õpe

Kauba ladustamine ja säilitamine. Tõstemehhanismid. Laoterritoorium.

Tänane ladustamine

Temaatiline sõnavara

Kuulamine (tekstide kuulamine)

Suhtlusoskuste arendamine (dialoogid, jutustused, õppeteemalised esseed)

Grammatika: Modaalsed verbid (Modal Verbs)

8. õpe

Dokumentatsioon ja finantsid. Väliskaubandus. Impordijuhendid. Maksemeetodid. Maksete töötlemine. Vabandused. Töö vigadega

Temaatiline sõnavara

Kuulamine (tekstide kuulamine)

Suhtlusoskuste arendamine (dialoogid, jutustused, õppeteemalised esseed)

Grammatika: Irregular verbs. Eessõnad. Määrsõnad

9. õpe

Vedude otsimine Ettepanekute kirjutamine

Temaatiline sõnavara

Kuulamine (tekstide kuulamine)

Suhtlusoskuste arendamine (dialoogid, jutustused, õppeteemalised esseed)

Grammatika: Tingiv kõneviis, artiklid

10. õpe

Nõudmised, ettepanekud, load, kutsed

Temaatiline sõnavara

Kuulamine (tekstide kuulamine)

Suhtlusoskuste arendamine (dialoogid, jutustused, õppeteemalised esseed)

Grammatika: Loendatavad ja loendamatud nimisõnad. Võrdlev tase