Inglise kõnekeele kursus | Tallinn | BT Ärikool

Kursuse sisu:
 

Tutvumine, kontaktide loomine
Esimene tutvus                Первое знакомство
Töö ja töötus                Работа и безработица
Majandus ja ühiskond            Экономика и общество
Keskkond ja geograafia            Окружающая среда и география
Inimesed ja suhted            Люди и отношения
Transport ja kommunikatsioon        Транспорт и коммуникация
Kaubandus ja teenindus                       Торговля и обслуживание
Tervis ja eluviis                Здоровье и образ жизни
Kultuur ja ajalugu            Культура и история
Turvalisus ja heaolu 

 

Grammatika