download.jpg

Logistiku koolitus

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Transporditeenus

Hind 1800€

Õppe kogumaht: 180 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 148 ak.tundi ja praktilise  töö maht 32 ak. t.

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena mõistab õppija veoste veo ja laoarvestuse korraldamise põhimõtteid, teab, kuidas korraldada veoste vedu, rakendab raamatupidamis- ja kontrollimeetodeid, koostab veo- ja laodokumente, tunneb pakendiseaduse ja jäätmeseaduse põhinõudeid, oskab koostada tollidokumente ja deklaratsioone jäätmete ning pakendamise kohta

Sihtgrupp

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija: 
teab, kuidas organiseerida saadetiste väljasaatmist;
tunneb erinevate transpordivahenditega transportimise iseärasusi;
analüüsib olukorda ja lahendab transportimise ajal tekkinud probleemid;
vormistab transpordidokumente;
vormistab lihtsamaid tollideklaratsioone;
oskab hinnata lasti transpordi ja ladustamise riskitegureid ja rakendab meetodeid riskitegurite minimeerimiseks;
oskab vormistada ja esitada pakendamise ja jäätmete deklaratsioone;
tunneb lao töö organiseerimise põhialuseid;
oskab vormistada laovarude dokumente;
teab inventuuri tegemise põhimõtteid ja oskab rakendada meetodeid selle läbiviimiseks;

Пакеты на полках

Praktikum „Pakendite arvestus ja utiliseerimine“

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Transporditeenus

Hind 200€

Õppe kogumaht: 12 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 12 ak.tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena tunneb õppija Eesti pakendiseaduse ja jäätmeseaduse nõudeid, oskab pidada pakendamise ja jäätmete arvestust ning koostab vajalikke aruandeid ja deklaratsioone

Sihtgrupp

Praktikum on mõeldud neile, kes soovivad õppida arvestama pakendamise aktsiisi ja täitma vastavat deklaratsiooni.

Õpiväljundid

Praktikumi lõppedes õppija:
teab pakendamise tüüpe ja aktsiisimäärasid;
teab pakendamise aktsiisimaksu maksmise tingimusi ja määrasid;
oskab arvutada aktiisimaksu pakendamise kohta;
oskab koostada deklaratsiooni pakendamise kohta;

Документы и размыты Бизнес Мужчины

Praktikum Tollidokumentide korrektne vormistamine

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Transporditeenus

Hind 200€

Õppe kogumaht: 20 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 20 ak.tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena oskab õppija tegutseda elektroonilises Maksu- ja Tolliameti keskkonnas ning koostada seal tollideklaratsoone.

Sihtgrupp

Kursused on mõeldud neile, kes soovivad õppida tegutsema ja esitama tollideklaratsioone elektroonilises Maksu- ja Tolliameti keskkonnas.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
mõistab veodokumente;
on tuttav tollitoimingutega ja nende vormistamise nõuetega;
teab vedamisel erinevate transpordi liikidega seotud iseärasusi;
oskab vormistada veodokumente;
teab ja oskab vormistada põhilisi tollideklaratsioone;

Please reload