IT-spetsialisti kursused 

Человек работает

Programmerimise algkursus

JAVA keeles

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Arvutiteadused

Hind 2500€

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi,sealhulgas auditoorse ja praktilise töö  maht 120 ak. t. ja iseseisva töö maht (kodune) 80ak.t.

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena tunneb õppija Javas programmeerimise aluseid.

Sihtgrupp

Kursused "Programmeerimise alused keeles Java" on mõeldud neile, kes soovivad omandada algteadmised programmeerimises keeles Java.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
loob Java baasmooduleid kasutades selleks kaasaegseid koodimisstandardeid ja Java (1.8) keele võimalusi;
rakendab objektorienteeritud programmeerimise põhimõtteid;
optimeerib rakenduste tööd valides selleks õigeid algoritme;
loob kasutades ergonoomilisi koodi projekteerimise mustreid skaleeritavaid rakendusi;
suudab tagada rakenduse stabiilsust ja turvalisust ka suure arvu lõimede korral;

Компьютер Делопроизводство

Süstemiadministraatorite kursused

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Arvutiteadused

Hind 2000€

Õppe kogumaht: 120 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne: 120 akadeemilist tuundi 

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Sihtgrupp

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
teab, kuidas arvuti on ülesehitatud;
mõistab ruuterit ja kommutaatorit kasutava võrgu funktsioneerimise põhimõtet;
teab, milleks kasutatakse ruuterit ja kommutaatorit;
oskab tuvastada rikkeid kohtvõrgus;
teab, mis on SHA-256 ning milleks on vajalik andmete krüpteerimine;
teab, kuidas paigaldada ja seadistada OS Windows Server 2016, Windows 10, Linux;
tunneb serveri põhirolle (AD, DHCP, DNS, WEB, FTP, File) ja omab praktilisi oskusi seadistamise kohta;
oskab kasutada OSi administreerimise ja diagnostika vahendeid;
oskab hallata Hyper-V virtuaalmasinaid;
teab, mis on CMS ja CRM;

кодирование

Tarkvaratestimise kursus

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Arvutiteadused

Hind 2000€

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, 

sealhulgas auditiorse ja praktilise töö maht 100 ak.t. ja iseseisva töö (kodune) 100 ak.t.

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena omab õppija teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud tarkvara testimise protsessi teostamiseks.

Sihtgrupp

Kursused "Tarkvara testimine" on mõeldud neile, kes soovivad saada teadmisi moodsa tarkvara kohta, omandada programmide testimismeetodeid, õppida otsima ja tuvastama defekte ning kavandama testimisprotsessi.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
tunneb kaasaegse tarkvara toimimise põhimõtteid;
klassifitseerib tarkvara tüüpe;
teab tarkvara kvaliteedi tagamise võimalusi;
kasutab tarkvara kvaliteedi hindamise meetodeid;
tuvastab defekte tarkvaras;
planeerib testimise protsessi;