Majutus ja turism 

Женщина с чемоданом и сумкой

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Hind 1500€

Õppe kogumaht: 152 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 152 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena omab õppija teadmisi ja oskusi, mida on vaja hotelli töö korraldamiseks ja majutusteenuse pakkumiseks Eestis.

Sihtgrupp

Hotelliteeninduse spetsialistide kursused on mõeldud neile, kes soovivad saada vajalikke teadmisi töö korraldamiseks ja teatud teenuste osutamiseks hotelliteeninduse valdkonnas.  

Õpiväljundid 

Kursuse lõppedes õppija:
oskab aktiivselt ja sõbralikult suhelda klientidega;
esindab ja müüb hotelli teenuseid;
võtab vastu gruppide broneeringuid ja vastutab tubade ettevalmistuse eest;
kontrollib hotellist sisse- ja väljaregistreerimise toiminguid, arveldab klientidega;
koostab külaliste saabumise plaani ja sellega seotud aruanded;
juhendab ja juhib personali;
vajadusel valmistab ja toob ette kohvi või teed;
oskab anda esmaabi;
organiseerib hotellitubade koristamist ja ürituste eelset ettevalmistust;
vastutab töö organiseerimise ja klientide teenindamise eest;
tunneb Eesti hotelliteeninduse traditsioone ja tavasid;
teab Eesti põhilisi vaatamisväärsusi ja oskab rääkida neist turistidele;

аптечка первой помощи

Esmaabi koolitus

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Töötervishoid ja -kaitse

Hind 65€

Õppe kogumaht: 16 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 16 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 16 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbiviimise tulemusena oskab õppija anda esmaabi ja teha vajalikke toiminguid korrektselt.

​Sihtgrupp

Esmaabikursused on mõeldud organisatsioonide vastutustundlikele töötajatele ja inimestele, kelle volituste ja töökohustuste hulka kuulub esmaabi andmise oskus. Samuti inimestele, kes soovivad õppida esmaabi andmist kõige tavalisemates olukordades, kus sellist abi vajatakse.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
oskab anda esmaabi teatud olukordades ja teeb vajalikud toimingud korrektselt

Please reload