Moekool BTEducation

Pin Cushion

Kergete rõivaste rätsepa koolitus

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Tootmine ja töötlemine

Hind 2000€

Õppe kogumaht: 300 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 300 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene ja eesti 

Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena oskab õppija luua naisterõivaste lihtsamate elementide lõikeid, neid modelleerida ja õmmelda.

Sihtgrupp

Rätsepakursused on mõeldud neile, kes soovivad õppida tegema lõikeid ning modelleerima ja õmblema naiste riideid (v.a. ülerõivaid).

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
on tuttav erialase terminoloogiaga;
tunneb materjalide liike, omadusi ja nende töötlemisvõimalusi;
on tuttav õmblemise vahenditega, mis on vajalikud töö tegemiseks;
teab õmbluste tüüpe;
oskab kasutada erinevaid tehnoloogiaid riietuse elementide töötlusel;
oskab töötada õmblusmasinaga;
oskab luua lõikeid ja teab naisterõivaste lihtsamate elementide (kleit, pluus, püksid, voodrita pinsak, seelik) modelleerimise põhimõtteid; 

Швейная машина

Õmblejate koolitus (õmblustööstus, ateljee, rätsepa abiline)

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Tootmine ja töötlemine

Hind 800€

Õppe kogumaht: 152 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 152 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene ja eesti 

Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena oskab õppija töötada õmblusmasinaga ja harutada lahti erinevat tüüpi sõlmesid.

Sihtgrupp

Õmbluskursused on neile, kes soovivad õppida õmblusmasinaga töötamist ja põhiliste õmblustoimingute teostamist.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
on kursis kutsealase terminoloogiaga;

oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni ning tunneb vajalikke leppemärke;

teab tooteliike (kerged rõivad, tekstiilitooted jne);

tunneb materjalide liike ja omadusi;

teab erinevate materjalide kasutamisviise ning nende töötlemise tingimusi;

tunneb õmbleja tööks vajalikke töövahendeid (käärid, eripresstallad, palistajad, kantimisseadmed, piirdejoonlauad, šabloonid jne) ja oskab neid kasutada;

tunneb erinevaid õmblustööstuses kasutatavaid masinaid (süstispiste-, ahelpiste-, nööpaugu-, nööbikinnitus-, riili- jt masinad), nende ehitust ja tööpõhimõtteid;

teab ja tunneb tööks vajalikke õmblustarvikud, oskab neid vajalikes tööetappides kasutada;

tunneb kuumniiske töötlemise seadmeid (triikrauad, pressid, mannekeenid);

omab teadmisi toodete kuumniiskest töötlemisest;

tunneb õmbluste ja pistete liike;

oskab niidistada masinat ja reguleerida piste pikkust;

omab teadmisi õmblusmasinate hooldamisest.

Принимая мерки

Naiste kergete rõivaste modeleerimine ja konstrueerimine

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Tootmine ja töötlemine

Hind 500€

Õppe kogumaht: 72 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 72 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene ja eesti 

Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena oskab õppija luua erinevate naisterõivaste lihtsamate elementide lõikeid.

Sihtgrupp

Konstrueerimise ja modelleerimise kursused on mõeldud neile, kes soovivad õppida looma lõikeid naisterõivaste erinevatele mudelitele.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
oskab luua lõikeid seeliku ja pükste ning pluusi ja kleidi jaoks;
teab naisterõivaste lihtsamate elementide (kleit, pluus, püksid, voodrita pinsak, seelik) modelleerimise põhimõtteid; 

эскиз

Kurs "Rõivamudeli eskiisid ja tehniline joonis"

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Tootmine ja töötlemine

Hind 320€

Õppe kogumaht: 32 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 32 akadeemilist tundi

Õppekeel:  vene ja eesti 

Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena oskab õppija luua toote visandeid ja tehnilisi jooniseid.

Sihtgrupp

Visandamise ja tehniliste jooniste kursused on mõeldud neile, kes soovivad õppida tegema esemetest tehnilisi jooniseid ja visandeid, mida on vaja toote või riidekollektsiooni väljatöötamiseks.

Õpiväljundid

Kursuse lõppedes õppija:
oskab luua erinevaid visandeid;
oskab luua rõivamudelitest tehnilisi jooniseid;