Õppekava sisu kirjeldus

 

1. Raamatupidamisarvestuse olemus, eesmärgid ja ülesanded

Raamatupidamisarvestuse objekt ja meetod

Kontoplaan ja kahekordne kirjendamine

2. Firma registreerimine

Asutamisdokumendid

Põhikapital

3. Raamatupidamisarvestuse korraldamine

Raamatupidamisseadus 

Raamatupidamise sise-eeskirjad

Finantsaruandluse rahvusvahelised standardid Kaasaegsed raamatupidamisarvestuse korraldamise süsteemid

Algdokument 

Raamatupidamisandmikud

4. Ostu-müügi reskontro

Arveldused tarnijatega 

Arveldused ostjatega

Tasaarveldused

Ettemaksu arvestus

Tehingud välisvaluutaga

5. Kulude ja tulude arvestus

Kasumiaruanne

Tulevaste perioodide kulud ja tulud

Finantsaruanded

6. Rahaliste vahendid Materiaalse vastutuse leping

Kassa ja pangatehingute kajastamine

Valuutaoperatsioonide arvestus

7. Aruanekohuslased isikud

Avansilised maksed

Komandeerimisraha

8. Põhivara liigid

Soetamine ja arvelt mahakandmine

Laenude ja liisingute arvestus

Põhivahendite inventuur

9. Varude liigid

Mahakandmine

Varude realiseerimise arvestuse iseärasused

Kaupade arvestuse jae- ja hulgikaubanduses

Valmistoodangu arvestus

Varude inventuur 

10. Käibemaksuseadus

Käibemaksumäärad

Käibemaksu deklareerimine

11. Töö ja töötasu arvestus

Tööõigus

Töötasu liigid

Töötasu arvestus

Keskmine töötasu

Puhkuseraha

12. Maksustamine

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Töötuskindlustusmaks

Pensionikindlustuse seadus

Raamatupidamise seadus

Tuludeklaratsioon

13. Väärtpaberid

Dividendid

Reservid

14. Aastaaruanne

Raamatupidamisbilanss 

Kasumiaruanne

Rahavoogude aruanne

Aastaaruande lisad

 

RAAMATUPIDAMISPROGRAMM Microsoft Dynamics NAV

1 Dokumentide sisestamise näited

1.1 Programmi otstarve.

1.2 Programmi võimalused ja eelised.

TÖÖ ALUSTAMINE PROGRAMMIGA

2.1 Firma andmete sisestamine.

2.2 Konstantide sisestamine.

2.3 Töötajate andmete sisestamine.

2.4 Ostjate ja tarnijate andmete sisestamine.

2.5 Algjääkide sisestamine.

3. DOKUMENTIDE SISESTAMINE

4. ARUANNETE FORMEERIMINE ARUANNETE VARIANDID

 

Raamatupidamisarvestuse täiskurs Teooria ja praktilised oskused