Saksa kõnekeele kursus | Tallinn | BT Ärikool

Õppekava maht: 60 akadeemilist tundi

Hind 300 euro

Rühm kuni 8 inim.

Õppekavarühm: Humanitaaria

Õpingute alustamise tingimused 

Õpilaste vastuvõtmine toimub õppe eest tasutud arve alusel. Kõikide kursuste eest tasumine toimub enne kursuste algust (ettemaks). Kursuse eest saab tasuda osadena, koolitusaja jooksul. Koolituse alguseks tuleb tasuda vähemalt 20% kursuse maksumusest, ülejäänud 80% võib tasuda koolitusaja jooksul. Seejuures järelmaksu protsenti ei arvestata.

Õppekeskkonna kirjeldus 

Koolituste läbiviimiseks on olemas 8-kohaline õppeklass, mis on varustatud arvutite (WINDOWS 7), printeri ja projektoriga ja teleriga. Kõik seadmed on soetatud 2014-2016. aastal. Kõik kasutuses olevad tehnilised vahendid omavad tehnilist passi, nende päritolu ja ametlikult soetamist kinnitavat dokumentatsiooni, samuti vastavust kehtivate standardite nõuetele. Praktiliste tööde teostamiseks on olemas kõik vajalikud vahendid ja võimalused.

Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid: konspektid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Ettevalmistuse tase tehakse kindlaks kirjaliku töö alusel. Kursuse lõpetanud saavad tunnistuse.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

 Kursusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus

Kursuse sisu:
 

Tutvumine, kontaktide loomine
Tegevused (vaba aeg, töö)
Aja planeerimine (numbrid, kellaaeg, nädalapäevad jne.)
Pere ja sõbrad
Kodu 
Poes 
Toit, kohvikus
Orienteerumine (ruumis, linnas)
Tervis (kehaosad, arsti juures) 

 

Grammatika
Isikulised ja nimetavad asesõnad
Nimisõna (ainsus/mitmus)
Artikkel (der, die, das)
Tegusõnade pööramine olevikus, lihtminevik „olema“, „omama“, täisminevik
Lihtlause moodustamine, küsimuse moodustamine
Jah/ei lause
Modaaltegusõnad
Eessõnad daativi ja akusatiiviga
Käskiv kõneviis

 

Please reload