Tarkvaratestimise kursus 

Õppejõud: Aleksander Gritsevski, omab kogemus IT valdkonnas üle 20 aasta, üle 10 aasta kogemusi peaspetsialistina IT ettevõttedes, IT-kursuse koolitaja 

 

TARKVARATESTIMISE KURSUSTE ÕPPEKAVA

 

Kohustuslikud nõuded

- keskhariduse olemasolu

- enesekindel arvuti- ja mobiilikasutaja

- inglise keele oskus B1 tasemel

- sülearvuti olemasolu

Soovituslikud oskused ja teadmised:

- omandatud tehniline haridus

- tuttav keelega JavaScript

 

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

- saab aru kaasaegse tarkvaraarenduse olemusest

- omab ettekujutust tarkvara tüüpidest, kvaliteedi tagamise meetoditest ja tarkvara kvaliteedi hindamise meetoditest

- oskab tuvastada tarkvara defekte ja kavandada testimisprotsessi

Koolitusprogramm loodi ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) baastaseme sertifikaadi testijatele mõeldud materjali põhjal.

 

Kursuse õppejõuks on Aleksandr Gritsevsky. Aleksandril on 20 aastat töökogemust IT-valdkonnas ja rohkem kui 10 aastat töökogemust võtmepositsioonidel erinevates juhtivates IT ettevõtetes. Samuti on õppejõul aastatepikkune IT-teemaliste kursuste õpetamise kogemus.

 

1. Testimise alused

1.1 Miks on testimine oluline?

1.2 Mis on testimine?

1.3 Testimise 7 põhimõtet

1.4 Testimise põhiprotsessid

1.5 Testimise olemus

1.6 Eetikakoodeks

 

2. Testimise osa tarkvaraarenduse elutsüklis

2.1 Tarkvaraarenduse mudelid

2.2 Testimise tasemed

2.3 Testimise tüübid

2.4 Testimine tarkvarahoolduse ajal

 

3. Staatilised meetodid

3.1 Staatilised meetodid ja testimise protsess

3.2 Analüüsi protsess

3.3 Staatiline analüüs tööriistu kasutades

 

4. Testimise projekteerimise meetodid

4.1 Testide arendamise protsess

4.2 Testide projekteerimise meetodite kategoriseerimine

4.3 Spetsifikatsioonidel põhinevad testimise meetodid, musta kasti meetod

4.4 Struktuuril põhinevad meetodid, valge kasti meetod

4.5 Kogemusel põhinevad testimise meetodid

 

5. Testimise juhtimine

5.1 Organiseerimine

5.2 Planeerimine ja hindamine

5.3 Protsessi monitooring ja kontroll

5.4 Konfiguratsioonide haldamine

5.5 Riskid ja testimine

5.6 Intsidentide haldamine

 

6. Testimist lihtsustavad tööriistad

6.1 Tööriistade tüübid

6.2 Tööriistade efektiivne kasutamine: eelised ja riskid

6.3 Tööriistade kasutuselevõtt ettevõttes

Please reload