Praktikum tollidokumentide  vormistamine | Eesti | BT Koolitused

Õppekava sisu kirjeldus

Tollidokumentide korrektne vormistamine     20 akad.t/200 euro

Müügikaupade ja valmistoodangu Dokumentide korrektne vormistamine.

Tollioperatsioonide ja  -eeskirjade kirjeldused ning vormistamine. Tollideklaratsioonide tüübid.

Nõuded deklaratsioonide vormistamiseks ja sageli esinevad vead.

Deklaratsioonide praktiline vormistamine.

Kaupade transport

Transpordi liigi valik

Transpordi dokumentide (CMR, TIR, T1) täitmine

Kaupade ajutine sissevedu Eestisse.

Nende vormistamiseks kehtestatud nõuded ja sageli esinevad vead vormistamisel.

Õppejõud: 

Svetlana Tiganik, kõrgharidus,tollimaakler AMV Logistics OÜ, kõrgharidus, 20 aastane kogemus tollimaaklerina (tollidokumentide vormistamine ekspordil ja impordil, ajutise sisse-ja väljaveo vormistamine, kauba päritolu tõendavate dokumentide vormistamine).