Vene keele kursus | Tallinn | BT Ärikool

Õppekava maht: 80 akadeemilist tundi

Hind 500 euro

Rühm kuni 8 inim.

Õppekavarühm: Humanitaaria

Õpingute alustamise tingimused 

Õpilaste vastuvõtmine toimub õppe eest tasutud arve alusel. Kõikide kursuste eest tasumine toimub enne kursuste algust (ettemaks). Kursuse eest saab tasuda osadena, koolitusaja jooksul. Koolituse alguseks tuleb tasuda vähemalt 20% kursuse maksumusest, ülejäänud 80% võib tasuda koolitusaja jooksul. Seejuures järelmaksu protsenti ei arvestata.

Õppekeskkonna kirjeldus 

Koolituste läbiviimiseks on olemas 8-kohaline õppeklass, mis on varustatud arvutite (WINDOWS 7), printeri ja projektoriga ja teleriga. Kõik seadmed on soetatud 2014-2016. aastal. Kõik kasutuses olevad tehnilised vahendid omavad tehnilist passi, nende päritolu ja ametlikult soetamist kinnitavat dokumentatsiooni, samuti vastavust kehtivate standardite nõuetele. Praktiliste tööde teostamiseks on olemas kõik vajalikud vahendid ja võimalused.

Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid: konspektid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Ettevalmistuse tase tehakse kindlaks kirjaliku töö alusel. Kursuse lõpetanud saavad tunnistuse.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

 Kursusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus

 

Õppekava

Ärisuhtluse oskuste arendamine

Grammatika põhimõtted

Sõnavara laiendamine (sh professionaalse sõnavara alused)

Kaasaegsete elektrooniliste sõnaraamatute kasutamise oskused

Asjaajamise kirjavahetuse põhimõtted

Suhtlemiseks ettevalmistamine

Esimene tutvus                Первое знакомство
Töö ja töötus                Работа и безработица
Majandus ja ühiskond            Экономика и общество
Keskkond ja geograafia            Окружающая среда и география
Inimesed ja suhted            Люди и отношения
Transport ja kommunikatsioon        Транспорт и коммуникация
Kaubandus ja teenindus                       Торговля и обслуживание
Tervis ja eluviis                Здоровье и образ жизни
Kultuur ja ajalugu            Культура и история
Turvalisus ja heaolu            Безопасность и благополучие